Status Prawny

Status prawny

Z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadzono podział administracji publicznej działającej w sferze budownictwa na organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego. Podziału państwowego nadzoru budowlanego dokonano zgodnie z zasadą oddzielania funkcji inspekcyjno-kontrolnych (organy nadzoru budowlanego) od funkcji administracyjno-prawnych dotyczących nadawania prawa, czyli wydawania pozwoleń (organy administracji architektoniczno-budowlanej).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rypinie jest organem administracji rządowej wchodzącym w skład administracji zespolonej powiatowej wykonującym przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie, zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Rypińskiego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rypinie jako organ nadzoru budowlanego I instancji, działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rypinie jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>